MENU
Aula_close Layer 1

Diverse information

Sorgplan
Vi har en sorgplan, se PDF fil nedenfor, når “det, der ikke må ske, sker”. Fx. når
- et barn mister eller der opstår anden livskrise i nærmeste familie
- skolen mister en ansat eller en elev

Ordblindestrategi
Skolen har en ordblinde strategi, se PDF fil nedenfor.

Min Uddannelse
Personalet arbejder i Min Uddannelse, hvor I som forældre kan finde information om undervisningen, fravær, alsidig udvikling, karakterer mm. Se PDF fil nedenfor.

Konfirmation
Søndermarkskolens elever bliver konfirmeret Store Bededag. Find mere information her og kontakt evt. kirken: Sct. Nicolai Sogn

Skolemælk
Information om mælkeordningen på Skolemælk´s hjemmeside.

Forsikring
Forvolder en elev skade på personer eller ting i skolen er eleven erstatningsansvarlig, hvis der er handlet uagtsomt eller forsætligt.
- Familiens egen ansvarsforsikring dækker.
Sker der skade på en elevs ejendele eller bliver elevens ting stjålet i skolen, kan skolen normalt ikke gøres ansvarlig.
- Familiens egen indboforsikring dækker.

BYOD - Bring Your Ovn Device/medbring egen divice
Vejle Kommune har vedtaget en digitaliseringsstrategi , som bygger på at skolen opfordrer til, at eleverne om muligt medbringer egne computere i undervisningen. Vi bruger overordnede begrebet "egen enhed/device". Skolen har laptops til de resterende elever, som kan bruges og eleverne kan også efter en kontrakt med forældrene, få den med hjem.

Dokumenter
Ordblindestrategi.pdf Shape Created with Sketch.
Sorgplan.pdf Shape Created with Sketch.
Minuddannelse.pdf Shape Created with Sketch.